Skip to main content

Ciutadania

Atesa l'amplitud d'interessos, de fórmules de col·laboració i de perfils de persones i motivacions, diferenciem dos tipus de relació igualment vàlids, però que impliquen diferents graus de formalisme:

Voluntariat. Prestació d'un servei puntual o continuat dins el marc d'una entitat sense ànim de lucre, de manera lliure i altruista.

Col·laboració. Participació en actes solidaris, festius i culturals de la vila o del barri que afavoreixen les relacions veïnals i reforcen el sentiment de pertinença a la comunitat (festes majors, tradicions culturals...).

Dirigiu-vos a l'apartat de CRIDES i escolliu la més adient a les vostres necessitats i apunteu-vos-hi. L'entitat sense ànim de lucre rebrà la vostra sol·licitud i es posarà en contacte amb vosaltres.